Tjänster    Om oss    Referenser    Kontakt

Belysning

 

Belysning är väldigt känslig och mycket viktigt idag och har en stor betydelse för ett hem, kontor, ute och industrier idag. Med dagens nyutvecklade ledbelysning kan man sänka el priserna och kostnaderna rejält mycket.  LED (A light Emitting Diode) eller lysdiod som den också kalla är mycket ljusintensiv i förhållande till sin förbrukade energi. Ljuset som flödar ut ur en lysdiod innehåller ingen värme, som glöd- och halogenlampor, och är alltså inte brandfarliga. De är inte speciellt känsliga för mekaniska påfrestningar eller låga temperaturer och de innehåller inga miljöfarliga ämnen som bly och kvicksilver. Låt fantasin flöda med ideer, Vi hjälper till från idé tillinstallation. Både i privatbostäder, kontor och industrilokaler. Vi gärna projekterar nya installationer så att installationen fyller gällande normer och säkerhetskräv.

 

 

Tillbaka

Certifierad av

Tel: +46 (0)708 98 77 89    Mail: info@memoryel.se

Adress: Aspvägen 9B, 191 41 Sollentuna, Sweden