Tjänster    Om oss    Referenser    Kontakt

DALI -

(Digital Addressable Lighting Interface)

 

DALI - standardiserat protokoll för ljusstyrning.DALI är ett standardiserat protokoll för styrning och övervakning av belysningssystem. Möjlighet ges att adressera och gruppera varje enhet individuellt.DALI är fullt möjligt att via gateways integreras i ett fullskaligt BMS (Building Management System).

 

DALI är:

 

  • Ett protokoll för digital kommunikation mellan belysningskomponenter.
  • 64 individuellt adresserbara komponenter, möjliga att dela in i 16 grupper och 16 scener.
  • Framtaget av de ledande tillverkarna av driftdon i Europa, vilka tillsammans bildat DALI-gruppen.
  • Fullt kompatibelt - dvs att DALI HF-don från olika tillverkare kan fungera tillsammans i samma DALI-nät. Detta förutsatt att tillverkaren följer standarden.

 

Tekniska fakta för DALI-nät:

DALI som standardspråk för med sig möjligheten att adressera och styra grupper i en belysningsanläggning där dessutom flera olika scener med armaturer ur olika grupper kan kombineras. Detta utan komplicerade kabeldragningar och krav på en mängd kringutrustning.Ledarna för matning av armaturen och trådarna för styrning kan ingå i samma kabel eller förläggas i samma rör.

 

  • DALI-signalens spänning är 9,5-22,4V
  • DALI-signalens ström är max 250 mA
  • Dataöverföringshastigheten är 1200 bit/s
  • Maximal ledarlängd för DALI-signalen är 300 m vid 1,5mm²
  • Digitalt gränssnitt, isolerat, möjligt att använda standard nätkablar vid installation
  • Uppfyller EMC-kraven då signalen arbetar med låg spännning och överförings-hastighet

 

Exempel på fabrikanter som ingår i

DALI-samarbetet:

- Tridonic

- Atco

- Helvar

- Vossloh

- Schwabe

- Philips

- Osram

- Hüco

 

Tillbaka

Certifierad av

Tel: +46 (0)708 98 77 89    Mail: info@memoryel.se

Adress: Aspvägen 9B, 191 41 Sollentuna, Sweden