Tjänster    Om oss    Referenser    Kontakt

Isfria tak

 

Det har förekommit döds orsaker på grund av snöfall i Sverige. Därför värme kablar är mycket viktiga och bör åtgärdas och bör bytes ut som har suttit sedan 80 och 90 talet. Sen ett par år tillbaka har vi jobbat ihop med olika värme kabel tillverkare. Alla tillverkare har sin egen intelligent, effektiv och energismart värmelösning som gör dig förberedd inför kommande vintrar.Den består av en självreglerande värmekabel med styrning som förhindrar isbildning och gör att snön smälter. Värme kablar är en lönsam investering som skapar säkerhet för både människor och fastigheter. Vi gärna projekterar och installerar nya så att installationen fyller gällande normer och säkerhetskrav. Ta kontakt med oss om pris och garantier.

 

Tillbaka

Certifierad av

Tel: +46 (0)708 98 77 89    Mail: info@memoryel.se

Adress: Aspvägen 9B, 191 41 Sollentuna, Sweden