Tjänster    Om oss    Referenser    Kontakt

KNX/EIB Smarta HUS

 

Mer bekvämlighet, mer säkerhet, mer energisparande:Kraven för fastigheters kontrollsystem ökar ständigt.Vare sig det handlar om ett enfamiljshus eller ett stort kontorskomplex, kraven på en enkel och mångsidig kontroll av luftkonditionering, belysning  och tillgång till dessa system ökar ständigt. Samtidigt ökar också behovet av energisparande lösningar. Bekvämlighet, säkerhet och energisparande lösningar går endast att uppnås genom en intelligent styrning och övervakning av byggnadens system. Men detta innebär också att det måste dras mer kablar och ledningar mellan de olika system i fastigheten, något som kan bli dyrt och öka brandriskerna.

 

KNX – världens enda standard

för hem och fastighetsautomation För att göra det möjligt att styra all data mellan det olika komponenterna i fastigheten krävs det ett system som gör det möjligt för alla system i huset att kommunicerar via ett och samma språk: med andra ord, ett system som KNX Bus. Denna standard bygger på över 15 års erfarenhet av branschen, bland med föregångarna till KNX - systemet; EIB, EHS och BatiBUS. Med KNX kan alla komponenter kopplas samman via Twisted Pair - kabel, radiovågor, strömkablar eller IP/Ethernet och på så sätt kommunicera med varandra.

 

KNX -systemet består i huvudsak av sensorer ochaktorer som kommunicerar med varandra via en två ledarkabel. Buss deltagare kan vara antingen sensorer elleraktorer som behövs för styrning av belysning och sol avskärmning till säkerhet, uppvärmning, ventilation, ochluftkonditionering, övervakning, alarm, mätning samtenergibesparning och även audio/video, vitvaror, etc. Alladessa funktioner kan styras och övervakas genom ett enda system!

 

Fördelar med KNX bussystem/kontrollsystem

  • Förenklad ledningsprojektering
  • Färre ledningar
  • Kortare installations tider•kortare om och utbyggnads tider
  • Reducerar energikostnader  genom behovs anpassade styrning av belysning.
  • Värme/kyla och ventilation.
  • Reducerar energikostnader genom energi och belastningsstyrning
  • Loggning och insamling av driftdata
  • Enkel utbyggnad, kräver ingen ändring i     befintlig  elinstallation
  • Flexibel anpassning till lokalförändringar, • kräver ingen ändring av befintlig kabelförläggning
  • Ökad komfort och högre säkerhet Övervakning/styrning av fastighetsfunktionerna  med PC

 

Alla KNX certifierade produkter

är helt kompatibla och kan fritt blandas oberoende av fabrikat. Med KNX blir  styrning och övervakning av funktioner i en fastighet mer  avancerade och framtid säkert.  Systemet möjliggör  funktioner och lösningar som med konventionell teknik  skulle vara mycket kostsamma, om överhuvudtaget  realiserbara. KNX kontrollsystem används i större  installationer med krav på hög funktionalitet exempelvis  kontor, skolor, kyrkor, industri och hyresfastigheter,  offentliga lokaler där fastighetsautomation och  integrering mellan olika fastighetsfunktioner är viktiga,  samt i avancerade installationer i villor. Exempel på  sensorer är tryckknappar, rörelsedetektorer, IR- mottagare för fjärrkontroll, ljus sensorer, binära och  analoga ingångar. Exempel på aktorer är reläer, dimmer  aktorer, displayer, analoga utgångar och ställdon.  Intelligensen finns ute i varje apparat och systemet  Projekteras och driftsätts med PC-programvaran KNX  Tool Software?(ETS).

 

Funktioner:

Scenariostyrning Med en knapptryckning kan olika förbrukare i t.ex. ett konferensrum ställas in i ett fördefinierat scenario;?takbelysning?dimras?till?20%,?spotlights?släck s, mörkläggningsgardiner? dras för fönstren och  projektorn för PC-presentation slås på. Scenariostyrning  används också med fördel i t.ex. kyrkor, restauranger  och sportanläggningar där många förbrukare ska ställas  in för olika situationer. Reglering av värme och kyla  Värme och kyla kan styras individuellt i varje rum efter  personliga önskemål och samtidigt hanteras centralt för  hela fastigheten. Man kan styra såväl elvärme och  vattenburna system. Närvarostyrning Styrning av  belysning, värme, kyla och ventilation kan ske med  närvaro givare för att få full komfort när det behövs Och  minska onödigt energispill när rummet står tomt.  Styrning av solskydd KNX - systemet hanterar  automatiskt driften av markiser och jalusier efter ljus -  och väderförhållanden. Även manuell och tidsberoende  styrning är möjlig.

 

Larm/Övervakning

Bussen möjliggör kostnadseffektiv övervakning och insamling av olika former av larm i fastigheten, t.ex.  tekniska larm, övervakning av fönster/dörrar,  övervakning av temperaturer, osv. Larmet kan  presenteras i displayer, loggas i visualiseringsprogram och generera telefonuppringning  och SMS-meddelanden. Systemintegrering, Det finns  också kommunikationslösningar som gör det möjligt att  kommunicera och fritt utbyta data mellan olika  bussystem. Bussystemet kan även integreras med  fastighetens nätverk?(LAN, Ethernet, TCP/IÅ)?så att det  blir tillgängligt direkt från arbetsplatserna i ett  kontorsnätverk. Trådlös kommunikation med  radiokommunikation kan man snabbt och  kostnadseffektivt bygga upp förbindelser mellan  bussystem inom och mellan fastigheter. Här ingår även  lösningar, som gör det möjligt att från en bärbar PC  koppla upp sig till bussystemet med full åtkomst till  visualiseringsprogrammet för att styra/reglera och avläsa  information. Larm och annat prioriterad information kan  överföras till GSM - nätet, till mobiltelefon, personsökare  fax osv.

 

 

Tillbaka

Certifierad av

Tel: +46 (0)708 98 77 89    Mail: info@memoryel.se

Adress: Aspvägen 9B, 191 41 Sollentuna, Sweden