Tjänster    Om oss    Referenser    Kontakt

Vår miljöpolicy

 

Vi bryr oss om miljön och tar vårt ansvar för att inte påverka den mer än nödvändigt. Denna strävan innebär till exempel att vi hanterar vårt avfall på lämpligt sätt, inte använder onödiga material som påverkar naturen negativt samt använder leverantörer som delar vårt synsätt. I byggbranschen förekommer ofta skadliga material och det är för oss en självklarhet att detta ska tas om hand på rätt sätt. Vi sorterar vårt avfall är bara en liten del av vårt miljöarbete.

  • Strävar efter minimal klimatpåverkan och använda de naturresurser vi använder så effektivt och sparsamt som möjligt.
  • Ska aktivt söka nya kunskaper och fakta i vår ambition att använda material som så lite som möjligt påverkar miljön negativt.
  • Tillsammans med våra kunder, leverantörer och entreprenörer ska vi försöka sprida miljömedvetenhet och värna om naturen, för oss framtida generationer.

 

Tillbaka

Läs mer om:

 

Målsättning

Miljöpolicy

Certifierad av

Tel: +46 (0)708 98 77 89    Mail: info@memoryel.se

Adress: Aspvägen 9B, 191 41 Sollentuna, Sweden